INSTITUCIJOS

Lietuvos banko priežiūros tarnyba - finansų rinkos dalyvių priežiūros institucija, prižiūrinti draudimo, perdraudimo, draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą, rengianti ir priimanti poįstatyminius aktus,  gaires, atliekanti patikrinimus, nagrinėjanti vartotojų ginčus su finansų rinkos dalyviais, taikanti poveikio priemones ir kt. (išsamesnė informacija, žr. LR draudimo įstatymo VIII skyrių "Draudimo, perdraudimo ir draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklos priežiūra")

Draudimo brokerių rūmai - įgyvendina draudimo brokerių savivaldą, egzaminuoja būsimus draudimo brokerius bei atlieka kitas funkcijas.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija - rengia teisės aktų projektus.

Lietuvos Respublikos Seimas - priima įstatymus, tarp jų - reglamentuojančius draudimo ir draudimo produktų platinimo veiklą.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija - prižiūri asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba - nagrinėja draudimo sutarčių galimai nesąžiningas sąlygas.