Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacija (LDBĮA) įsteigta 1997 m., siekiant sujungti pastangas plėtojant draudimo brokerių įmonių verslą Lietuvoje. Šiuo metu asociacija vienija 24 draudimo brokerių įmones.

LDBĮA siekia suteikti pridėtinę vertę savo nariams ir brokerių bendruomenei šiose kryptyse:
  • informacijos sisteminimas, analizė ir pateikimas;
  • bendrų programų ir projektų įgyvendinimas;
  • interesų atstovavimas draudimo rinkoje ir valstybės valdžios institucijose;
  • geros praktikos ir standartų sukūrimas ir diegimas.
Asociacijos nariais gali būti Lietuvoje veikiančios draudimo brokerių įmonės ar panašią veiklą vykdantys finansų rinkos dalyviai (FRD). Metinis nario mokestis: 0,15% nuo nario ankstesnių metų pajamų (bet ne mažiau 1.000 € ir ne daugiau 15.000 €).

Asociacijos valdymo struktūra:
  • Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias asociacijos valdymo organas;
  • Prezidiumas – kolegialus asociacijos valdymo organas;
  • Prezidentas – vienasmenis asociacijos valdymo organas.