Juozas Sarapinas
Finansininkas

Atsakingas už buhalterinę apskaitą