Apie mus

Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacija (toliau Asociacija arba LDBĮA): yra ne pelno siekianti organizacija, savanoriškos narystės pagrindu vienijanti Lietuvos draudimo brokerių įmones. Asociacija įsteigta 1997 metų spalio 28 d. Šiuo metu LDBĮA vienija 22 Lietuvos draudimo brokerių įmones.

Pagrindinis asociacijos tikslas ir uždavinys – plėtoti draudimo brokerių įmonių verslą Lietuvos Respublikoje.

Pagrindinės Asociacijos vykdomos veiklos kryptys:
  • informacijos kaupimas, apdorojimas ir platinimas Asociacijos nariams;
  • bendrų programų ir projektų, susijusių su draudimo brokerių įmonių verslu, įgyvendinimas;
  • narių veiklai aktualių klausimų pristatymas draudimo įmonėms;
  • narių interesų gynimas ir atstovavimas valstybės valdžios ir valdymo organuose bei kitose institucijose;
  • seminarų bei specialistų tobulinimo organizavimas;
  • paramos Asociacijos nariams teikimas aprūpinant metodine medžiaga ir konsultuojant juos;
  • narių bendradarbiavimo tarpusavyje ir su kitomis asociacijomis skatinimas.

Narystė Asociacijoje: Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotos ir veikiančios draudimo brokerių įmonės, turinčios išduotą Lietuvos banko (iki 2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos) licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai. Metinis nario mokestis: 0,15% nuo Asociacijos nario – draudimo brokerių įmonės praėjusių metų pajamų, tačiau ne mažiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų ir ne daugiau kaip 1500 (tūkstantis penki šimtai) eurų.

Asociacijos valdymo struktūra:
  • Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Asociacijos valdymo organas;
  • Prezidiumas – kolegialus Asociacijos valdymo organas;
  • Prezidentas – vienasmenis Asociacijos valdymo organas.