Istorija

LDBA steigimosi ir darbo 1997-2004 metais istorija 
(ištrauka iš V. Valiaugos knygos „Brokeriai“)

Kiekviename versle tarp atskirų jo subjektų tarpusavio santykiai yra daugiau ar mažiau reglamentuojami įstatymais, poįstatyminiais aktais ar kitais susitarimais. Iki 1996 m. liepos 10 d. draudimo rinkoje buvo tik du subjektai: draudikai ir draudėjai, o jų santykius reglamentavo 1990 m. rugsėjo 20 d. LR draudimo įstatymas. Tik 1996 m. liepos 10 d., LR Seimui priėmus naująjį draudimo įstatymą, juridiškai buvo įteisintas ir trečias draudimo rinkos dalyvis – draudimo brokeris, kuriam įstatymo rengėjai skyrė tik keturis įstatymo punktus iš kurių nei vienas nereglamentavo brokerių santykiu..nei su draudėjais, nei su draudikais. …

Skaityti

 LDBĮA darbo 2004 – 2006 m. istorija

2004 m. draudimo brokeriams kaip ir visai draudimo rinkai prasidėjo ypatingai – nuo sausio 1 d. pradėjo galioti naujasis Draudimo įstatymas pradėjęs skaičiuoti pereinamojo laikotarpio, skirto rinkos dalyvių veiklos pertvarkymui, pradžią. 
Pagal šio įstatymo reikalavimus vasario pabaigoje Draudimo Priežiūros Komisija paruošė savo nutarimo projektą “Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams” bei pateikė jį asociacijai svarstyti. Apie tai asociacijos prezidentas Saulius Fainas operatyviai informavo prezidiumo narius klausdamas nuomonių bei įtraukdamas šį klausimą į kovo 12 d. prezidiumo posėdžio darbotvarkę. Iš karto po posėdžio buvo sutartas darbinis susitikimas su Draudimo Priežiūros Komisijos nariais, kurio metu buvo pateikta prezidiumo posėdžio metu išdiskutuota asociacijos narių nuomonė dėl minimo nutarimo projekto.

Skaityti

 

Grįžti atgal